Jump to content Jump to search
Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Misstänker du coronavirussmitta?

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7645.
Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 116 117.

Information om corona

Obs! Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen. Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntsalen som normalt. Patienter med flunssasymptom ombeds komma in genom dörren till vänster om ambulansintaget.

Vi följer Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och ber alla som besöker hälsovårdscentralens verksamhetspunkter och är över 12 år att använda ett munskydd. Ta helst med ett eget munskydd när du besöker oss!

För mera information om åtgärder i Malax kommun p.g.a. corona, se här.

Vaccinationsläget i Malax och Korsnäs kan du följa med här.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax. 

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Alla personer som inte har Malax eller Korsnäs som hemkommun eller som inte har bytt hälsovårdscentral till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral hänvisas till "samjouren" vid Vasa centralsjukhus enligt den överenskommelse som gjordes då den bildades. Det behövs ingen remiss eller vårdhänvisning från Malax-Korsnäs hvc.

Endast i akuta fall, då det är fråga om livsfara eller att sjukdomen kraftigt kommer att förvärras under samma dag och bli livshotande, kan en patient med annan hemkommun få vård vid vår hälsocentral.

Bäst är att uppge sin hemkommun redan vid första telefonkontakten eller mötet i "luckan" så att man redan där kan hänvisas till rätt instans.

Med vänliga hälsningar

Ledande läkare Lars Erik Malm                             Biträdande överläkare Magdalena Ivars


  

hvchemsida

Senast uppdaterad 21.10.2021 12:47