Jump to content Jump to search
Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Österbottens välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Malax kommun fr.o.m. 1.1.2022.

Från och med 1.1.2022 uppdateras inte längre uppgifterna om social- och hälsovårdstjänsterna på Malax kommuns sidor, men de hålls synliga för invånarna  ännu under början av året. Aktuell och uppdaterad information finns på Österbottens välfärdsområdes sidor på adressen osterbottensvalfard.fi.

Nya ansvarspersoner och kontaktuppgifter

Det här innebär att också de personer som tidigare arbetat i kommunerna och samkommunerna kommer att få nya kontaktuppgifter och ansvarsområden från och med 1.1.2022.


Influensavaccination 2021

Vaccinationerna är avgiftsfria för:
• alla som fyllt 65 år
• personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
• gravida kvinnor
• barn under 7 år
• personer som inleder militärtjänst
• social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

Enligt förordningen kan det avgiftsfria influensavaccinet, som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, ges till personer som
• regelbundet är i kontakt med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa
• regelbundet är i kontakt med en person som är utsatt för allvarlig influensa men inte kan skyddas med influensavaccin
Med regelbunden närkontakt avses en situation där personen i fråga bor i samma lägenhet eller flera gånger i veckan är i närkontakt med personen som skall skyddas.


Influensavaccinering i Malax och Korsnäs
I Malax och Korsnäs ordnas influensavaccineringen med tidsbokning. Tidsbokningen öppnar 1.11.2021. Du kan kontakta oss på tfn 040 650 7978 må-to kl. 8–12 och fre kl. 9–12. Vaccinationerna ges i Malax vid Dankas, Köpingsvägen 10 samt på Korsnäs hälsogård.
Gravida och barnfamiljer kontaktar sin egen rådgivning för att boka en tid för influensavaccination. Hemsjukvården erbjuder vaccin åt sina inskrivna klienter. Klienter på boenden erbjuds också vaccin på sin enhet.
När du får influensavaccin kan du även få första, andra eller tredje dosen coronavaccin under samma besök.

Tredje dosen av coronavaccin
Vi ringer upp alla Malaxbor och Korsnäsbor som är 80 år och äldre och som har fått andra dosen coronavaccin. Personer under 80 år kontaktar oss för att boka tredje vaccindosen på tfn 040 650 7978 må-to kl. 8–12 och fre kl. 9–12.

Följande grupper rekommenderas en tredje dos coronavaccin, när det gått minst 6 månader sedan dos 2:

  • personer över 60 år
  • boende på institutioner och vårdhem
  • riskgrupp 1 och 2
  • personer som fick sina två första vaccinationer i början av 2021 inom en dosintervall på mindre än sex veckor


Följande grupper rekommenderas en tredje dos coronavaccin, när det gått minst 2 månader sedan dos 2:

  • personer 12 år fyllda med allvarlig immunbrist till följd av sjukdom eller behandling

Misstänker du coronavirussmitta?

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7645.
Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 116 117.

Information om corona

Obs! Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen. Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntsalen som normalt. Patienter med flunssasymptom ombeds komma in genom dörren till vänster om ambulansintaget.

Vi följer Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och ber alla som besöker hälsovårdscentralens verksamhetspunkter och är över 12 år att använda ett munskydd. Ta helst med ett eget munskydd när du besöker oss!

För mera information om åtgärder i Malax kommun p.g.a. corona, se här.

Vaccinationsläget i Malax och Korsnäs kan du följa med här.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax. 

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Alla personer som inte har Malax eller Korsnäs som hemkommun eller som inte har bytt hälsovårdscentral till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral hänvisas till "samjouren" vid Vasa centralsjukhus enligt den överenskommelse som gjordes då den bildades. Det behövs ingen remiss eller vårdhänvisning från Malax-Korsnäs hvc.

Endast i akuta fall, då det är fråga om livsfara eller att sjukdomen kraftigt kommer att förvärras under samma dag och bli livshotande, kan en patient med annan hemkommun få vård vid vår hälsocentral.

Bäst är att uppge sin hemkommun redan vid första telefonkontakten eller mötet i "luckan" så att man redan där kan hänvisas till rätt instans.

Med vänliga hälsningar

Ledande läkare Lars Erik Malm                             Biträdande överläkare Magdalena Ivars


  

hvchemsida

Senast uppdaterad 17.01.2022 14:56