Jump to content Jump to search
Akut- och rehabiliteringsavdelning

Akut- och rehabiliteringsavdelning

Åtgäder med anledning av coronasituationen (uppdaterat 17.2.2021)
Besök på akut- och rehabiliteringsavdelningen bör undvikas tillsvidare men patientens närmaste anhöriga kan vid behov besöka avdelningen. Boka en besökstid på förhand genom att ringa avdelningen på tel.nr. 040 650 8004.

Om avdelningen
Akut- och rehabiliteringsavdelningen har 33 platser.
På avdelningen ges vård dygnet runt och läkare finns på plats måndag–fredag. Intagning sker via läkarmottagningen eller genom vårdreservering. Ring gärna och ta kontakt med oss för närmare upplysningar.
Vi strävar till att för kommunernas invånare ge undersökning och vård av akuta sjukdomar, rehabilitering, palliativ vård, intervallvård, eftervård för patienter från specialsjukvården samt långtidsvård för patienter som behöver vård dygnet runt. Polikliniskt kan man också komma och få bl.a infusioner, injektioner och sårvård.

Ta med till avdelningen :
- medicinlista
- personliga hygienartiklar (rakmaskin, tandborste m.m.)

Målsättningen är en effektiv och god vård, som bygger på medmänsklighet, trygghet, självständighet och kontinuitet.

 

Akut- och rehab.avdelning
Hälsovårdscentralen
Kontakta gärna avdelningen efter kl. 11 om frågor som gäller er anhörig. Besökstid kl. 14 - 19

4 Akutrehab

Senast uppdaterad 17.02.2021 09:45