Jump to content Jump to search
Astmamottagning

Astmamottagning

Mottagning 1 dag/vecka.
För utredning av eventuell sjukdom görs ett besök hos läkare som remitterar patienten till astmaskötaren.
Patienter med konstaterad astma eller COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) kan beställa tid till astmaskötaren för årskontroll via vårdbedömningen.
Astmaskötaren ger handledning i PEF-teknik (Peak Expiratory Flow), vård och medicinering.

Skötaravgift: 10 €/besök

Astmamottagning
Hälsovårdscentralen

Senast uppdaterad 27.06.2019 15:19