Jump to content Jump to search
Diabetesmottagning

Diabetesmottagning

Diabetesmottagning
Hälsovårdscentralen
Telefontid måndag- torsdag kl. 12-13

DIABETESMOTTAGNING

Till diabetesmottagningen kommer i huvudsak diagnostiserade diabetiker på uppföljning. Uppföljningen planeras individuellt och fokus ligger på egenvården. Diabetesskötaren ger stöd, handledning och rådgivning kring diabetes och dess behandling. Uppföljning hos diabetesläkaren sker enligt individuell bedömning.

Ögonbottenfotografering för diabetiker ordnas en gång per år enligt individuellt behov. Om man fått remiss till ögonpolikliniken och blivit utskriven därifrån skall man meddela diabetesmottagningen, så att ögonbottenfotograferingen på hvc kan återupptas. Annars riskerar fotograferingen att utebli.

Gratis diabetesmaterial för typ 2 diabetiker är behovsprövat och sker enligt individuell bedömning av läkare eller diabetesskötare. Typ 2 diabetiker kan i samband med kontroller få material direkt från diabetesmottagningen eller centralförrådet (se info nedan).

Typ 1 diabetiker och insulinbehandlande typ 2 diabetiker kan hämta/beställa material från centralförrådet måndagar eller onsdagar tel. 06 347 7654 kl. 8.00–11.00 eller via e-post maj-len.damsten@malax.fi

Möjlighet till subventionerad fotvård enligt individuell bedömning.

Diabetikern bär själv huvudansvaret för att uppföljning sker och skall ta kontakt till mottagningen, om man är osäker på när och om någon kontroll är inplanerad.

KONTAKTUPPGIFTER

Telefontid och tidsbokning till diabetesskötaren må–to kl. 12.00–13.00 (förlängd telefontid från 1.9.2021).

Uppföljning sker via tidsbokning på förhand. Avbokning kan även göras via e-post catrin.smeds@malax.fi Observera att inga provsvar eller andra hälsouppgifter ges per per e-post.

DIABETESINFORMATION och FÖREBYGGANDE VÅRD

Info om diabetes, förebyggande vård, kost, motion, viktminskning och diabetes risktest m.m. hittar du bland annat via länkarna nedan. Många av länkarna finns både på svenska och finska, välj språk i menyerna. 

Har du avvikande sockervärden och/eller haft graviditetsdiabetes, metabolt syndrom (samlingsnamn för flera riskfaktorer så som högt blodtryck, förhöjt kolesterol, övervikt m.m.) är det viktigt med förebyggande insatser för att förhindra diabetes och/eller hjärt- och kärlsjukdom. Det löns att i god tid ändra levnadsvanorna och sköta blodtryck och kolesterol.

Se mera:

Diabetesförbundet
Testa din risk att fp typ 2-diabetes, (PDF)

Käypähoito (sidan finns endast på finska)

God medicinsk praxis

Hälsobyn


Kost och levnadsvanor
(sidan finns endast på finska)

FINRISKI-räknaren

UKK-instituutti –Liikunta ehkäisee tyypin 2 diabetesta

Har du frågor kring diabetes eller misstänker att du är drabbad, ta gärna kontakt till diabetesmottagningen per telefon, 06 347 7631 måndag–torsdag kl. 12.00–13.00.

Senast uppdaterad 28.09.2021 15:31