Jump to content Jump to search
K5

Kust Österbottens samkommun för social- och hälsovård K5

K5 logo

Samkommunens uppgift är att i enlighet med grundavtalet på ett demokratiskt sätt garantera samarbetsområdets invånare lagstadgade primärhälso- och socialvård. Samkommunens uppgift är att för medlemskommunerna anordna primärhälsovården i enlighet med lagen om folkhälsoarbetet (66/72) och därtill att för Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes anordna socialvården i enlighet med socialvårdslagen (710/82). Samkommunens uppgift är att för Kaskö anordna till primärhälsovården nära ansluten socialvård. Samkommunen anordnar inte barndagvård.

Se www.kfem.fi

 

 

Senast uppdaterad 20.02.2019 12:14