Jump to content Jump to search
Barn-, mödra-, och preventivrådgivning

Barn-, mödra-, och preventivrådgivning

MALAX RÅDGIVNING, HVC, Stampvägen 2 66100 Malax

Malaxbor
Mödra- och preventivrådgivning
tfn 050 530 5248 måndag-torsdag kl.12–12.30

Barnrådgivning
tfn 050 592 3850 måndag–fredag kl 12–12.30

Petalax- och Bergöbor
Mödra-, barn-, och preventivrådgivning
tfn 040 650 8029 fredag kl. 12–12.30

KORSNÄS HÄLSOGÅRD, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Mödra- och preventivrådgivning
tfn 050 464 1646 måndag–fredag kl 12.00–12.30.

Barnrådgivning
tfn 050 464 1747 måndag–fredag kl 12.00–12.30.


Barnrådgivning
Med tidsbeställning

Mödravård
Ta kontakt med rådgivningen när graviditetstestet är positivt eller du tror dig vara gravid.
Graviditetstest kan tas när mensen är försenad med en dag.

Mödrarådgivningens blanketter
Allmänt
Välkommen till mödravården
Till den blivande mamman
Till den blivande pappan
Audit
EPDS
Erkännande av faderskap vid mödrarådgivningen

Fysisk aktivitet
För gravida och efter förlossning / UKK-institutet
Folkhälsan mammakraft
Din rygg under gradiviteten / Selkäliitto

Läs mer:
Information om graviditet och förlossning / Kvinnohuset
Folkpensionsanstaltens information för barnfamiljer
Vi väntar flerlingar / THL
Folkhälsans graviditetsdagbok

Vasa centralsjukhus
Fosterdiagnostik
Graviditet och förlossning
Graviditet och förlossning - video
VAS
Förlossningsförberedelse
Program för babyvänligt sjukhus

Efter förlossningen
Förlossningsdepression
Anknytning och tidig interaktion
Information om preventivmetoder
Efterundersökning

Hälsogranskningar
Hälsovårdare utför granskningarna.
Till granskning kallas kvinnor i åldern 25-60 år för PAPA-prov.

Barnlöshetsrådgivning för Malax- och Korsnäsbor
Tidsbeställning via mödrarådgivningen i Malax.

Handlingsplan för rådgivningsverksamhet och skol- och studerandehälsovård

Senast uppdaterad 15.06.2021 08:43