Jump to content Jump to search
Specialomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Specialomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Kommunen ordnar specialomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning i samråd med Kårkulla samkommun och Eskoo samkommun. Till specialomsorg hör bl.a. anstaltsvård, boende och daglig sysselsättning. Kårkulla samkommun erbjuder service på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eskoo samkommun erbjuder service på finska för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kommunen köper service av dessa samkommuner och därför behövs ett kontrakt mellan kommunen och Kårkulla/Eskoo. Mera information om Kårkulla och Eskoo finns på samkommunernas hemsidor, www.karkulla.fi samt www.eskoo.fi.

Nyttiga länkar:

www.fduv.fi
FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV ordnar bl.a. läger och kurser, temadagar och föreläsningar och erbjuder stöd, råd och gemenskap. På FDUV’s sida kan man hitta information om olika grupper och organisationer (också till finskspråkiga organisationer) under fliken ”Nyttiga länkar”.

www.kehitysvammaliitto.fi
Intresseorganisationen för finskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

www.meranord.fi
På denna sida finns info sammanställt (på svenska) för dig som misstänker eller har fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning. Här finns bl.a. info om olika diagnoser, om vart man kan vända sig för att få hjälp, vilka förmåner man kan få från FPA m.m.

Om du har frågor eller vill ha mera information kan du kontakta:

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 050 502 7787
Socialarbetare Susanne Amoako, tfn 06 347 7316
Socialarbetare Fanny Bäck, mån, tis, tors, tfn 06 347 7309

Senast uppdaterad 02.09.2021 11:18