Jump to content Jump to search
Socialt arbete

Socialt arbete

I socialarbete ingår rådgivning och handledning, som gäller ansökan om social service och olika sociala förmåner. Då behov föreligger kontaktas socialarbetarna. De ger råd och information om olika sociala stödåtgärder.

Telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30–9.30.
Socialarbetarna når man genom att ringa till kommunens växel 06 347 7111 eller deras direktnummer.

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 050 502 7787
Socialarbetare, barnatillsyningsman Susanne Lindh, mån, ons, tors, tfn 06 347 7312
Socialarbetare Susanne Amoako, mån–fre, tfn 06 347 7316
Socialarbetare Fanny Bäck, mån, tis, tors, tfn 06 347 7309
Socialhandledare/Familjearbetare Annika Svevar, tfn 050 538 1060

Socialjour
Vid brådskande socialservice utanför arbetstid kan man kontakta socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112.

Brådskande socialservice ges i barnskyddsärenden, vid familjekriser, vid plötslig brist på grundvård och vid överlevnadsproblem. Handräckning, konsultation och krishjälp ges då behov påkallas.

Senast uppdaterad 02.09.2021 11:07