Jump to content Jump to search
Kulttuuri

Kulttuuri

Kommentoi Maalahden kulttuuriohjelmaa

Kulttuurityöntekijä Emma Wester viimeistelee parhaillaan Maalahden kunnalle seitsemää erilaista kulttuurisuunnitelmaa. Yksi suunnitelma, joka on Maalahden ja Korsnäsin kuntien yhteinen, on jo valmis. Maalahden kunnan kulttuuriohjelma 2021–2030 on Maalahden kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisen strateginen yleistyökalu. Maalahden ja Korsnäsin kulttuuriopetussuunnitelma 2021–2022 on vuosiluokkien 1–9 kulttuurityökalu. Näiden lisäksi laaditaan sisäiseen käyttöön myös vapaa-aikatoimiston, Maalahden kunnankirjaston, Maalahden-Korsnäsin kansalaisopiston, lukion, vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen kulttuurisuunnitelmat.

Kunnan toiminnassa käytettäviä sisäisiä kulttuurisuunnitelmia ei julkaista, vaan ne ovat pikemminkin seurantatyökaluja, joiden avulla varmistetaan, että kulttuurivision 2030 kehittämistoimenpiteet toteutetaan. Kehittämistoimenpiteet vahvistetaan kulttuuriohjelmassa, jossa päätetään myös, mikä kunnan toiminta vastaa mistäkin toimenpiteestä. Maalahden ja Korsnäsin kulttuuriopetussuunnitelma ja Maalahden kunnan kulttuuriohjelma 2021–2030 ovat sen sijaan Maalahden julkisia kulttuuriasiakirjoja. Maalahden ja Korsnäsin kulttuuriopetussuunnitelman on laatinut keväällä 2021 ryhmä, jossa on ollut Maalahden ja Korsnäsin alakoulujen, yläkoulun ja kirjastojen edustajia.

Ensimmäistä versiota Maalahden kunnan kulttuuriohjelmasta 2021–2030, josta syksyllä tulee Maalahden kulttuuritoiminnan strateginen yleisasiakirja, viimeistellään parhaillaan. Maalahden kulttuuritoiminnan kehittämistä koskeva visio ja toimenpiteet on laadittu kahdeksan asiakirjan pohjalta, muun muassa visiota 2030 koskevan webinaarin, yhdistyksille suunnatun kulttuurikyselyn 2030 ja vanhus- ja vammaisneuvoston kuulemisten pohjalta. Kesällä kaikilla kiinnostuneilla maalahtelaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kulttuuriohjelman lopulliseen versioon. Kulttuuriohjelma (tällä hetkellä vain ruotsinkielinen) on nähtävillä 7.6.–9.8.2021 osoitteessa www.malax.fi/vapaa-aika/kulttuuri. Parannusehdotuksia, lisäyksiä tai muutosehdotuksia otetaan kiitollisuudella vastaan tänä aikana!

Lähetä mielellään ehdotukset ja kommentit kulttuuriohjelman parantamisesta kesän aikana kulttuurityöntekijälle sähköpostiosoitteeseen emma.wester@malax.fi. Kommentit huomioidaan, kun kulttuuriohjelma viimeistellään ja otetaan käyttöön syksyn 2021 aikana.

Kulttuuriohjelma

Anna kommenttisi


Tapahtumat

Maalahdessa on runsas kulttuuritarjonta. Erilaiset yhdistykset järjestävät suurimman osan tapahtumista. Maalahdessa järjestettävistä tapahtumista saat tietoa yhdistysten verkkosivuilta, paikallistelevisiosta, vapaa-aikasihteerin Facebook-sivulta (Anders Hendricksson – Fritidssekreterare), Decibelistä ja Pohjanmaan tapahtumakalenterista. Yhdistykset voivat itse ilmoittaa tapahtumansa kalenteriin.

Paikallistelevisiosta ja Facebookista saat varmimmin tietoa Maalahdessa järjestettävistä tapahtumista. 

Facebook

Vapaa-aikatoimistolla on kaksi Facebook-profiilia. Toinen on "Fritid och kultur i Malax" ja toinen "Anders Hendricksson – Fritidssekreterare". Näiden kautta välitämme tietoa Maalahden seudun tapahtumista. "Fritid och kultur i Malax" on avoin profiili, ja profiilille "Anders Hendricksson – Fritidssekreterare" voi lähettää ystäväpyynnön.

Yhdistysarkisto

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta ylläpitää yhdistysarkistoa, joka sijaitsee Petolahdessa nuorisoseurantalolla. Kaikki Maalahdessa toimivat yhdistykset voivat hyödyntää arkistoa. Arkisto alkaa olla aika täynnä, mutta vielä mahtuu aineistoa. Päävastuussa yhdistysarkistosta on vapaa-aikasihteeri.

Veteraanijuhla

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta järjestää vuosittain 27.4. yhdessä Korsnäsin kunnan kanssa veteraanijuhlan. Juhla on joka toinen vuosi Maalahdessa ja joka toinen vuosi Korsnäsissä.

Konsertit

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta järjestää vuosittain konsertteja. Toisinaan järjestetään myös konserttimatkoja.

Yhdistysaktiivien juhla

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta järjestää muutaman vuoden välein juhlan yhdistysten puuhaihmisille. Lautakunta päättää yhdistysten ehdotusten perusteella, kenet juhlassa palkitaan. Yhdistysaktiiveille tarjotaan kakkukahvit, jaetaan diplomit ja järjestetään ohjelmaa.

Teatteri

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta järjestää yhdessä Korsnäsin kunnan kanssa vuosittain 2–4 teatterimatkaa. Useimmiten käydään Wasa teaterissa, mutta joskus myös esimerkiksi Helsingissä tai Turussa. Seuraa ilmoittelua paikallistelevisiossa ja Facebookissa.

Musiikkiopisto Legato

Maalahden kunta on yksi Legaton viidestä jäsenkunnasta. Legato järjestää perus- ja opistotason soitinopetusta sekä tanssinopetusta.

Taiteen perusopetus

Maalahden-Korsnäsin kansalaisopisto järjestää kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetusta. 

Yhdistykset

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalla on päivitetty luettelo Maalahden kunnassa toimivista yhdistyksistä ja niiden yhteystiedoista. Lisätietoja vapaa-aikasihteeriltä.

Lisätietoa

Lisätietoa kunnan urheilu-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnasta saat vapaa-aikasihteeri Anders Hendrickssonilta, puh. 050 373 8346 tai anders.hendricksson@malax.fi.

Päivitetty 21.06.2021 10:05