Jump to content Jump to search
Yttermalax skola

Yttermalax skola / school

In English below

Yttermalax skola

Ruotsinkielinen Yttermalax skola on kunnan suurin 1.–6.-luokkalaisten alakoulu. Köpings skola aloitti toimintansa vuonna 1954 upouudessa talossa kirkonmäellä. Koulu on nyt nimeltään Yttermalax skola, joka oli koulun alkuperäinen nimi vuosina 1881–1909. Uusi koulutalo rakennettiin arkkitehti Erik Kråkströmin piirustusten mukaan. Silloiseen uuteen rakennukseen muuttivat myös aiemmin Sockenstuganissa toimineet alakoulun 1.–2. luokat. Vuosina 1958–1971 koulutalossa toimi myös Malax-Pörtom medborgarskola (kansalaiskoulu). Useimmat luokat olivat tuohon aikaan yhdysluokkia. 1970-luvulla, ennen kunnantalon rakentamista, kunnanvaltuusto piti kokouksensa koulun juhlasalissa. Koulua on laajennettu ja kunnostettu useaan otteeseen, viimeksi vuosina 1993–1994 ja 2016–2019.

Lisää infoa ruotsiksi

Yttermalax school

Yttermalax school is the largest of the municipality's schools for grades 1-6. In 1954, Köping's primary school moved into the brand new house here on the church hill. The school is now called Yttermalax skola, which was the school's original name between the years 1881-1909. The new schoolhouse was built according to drawings by architect Erik Kråkström. The primary school, grades 1-2, which was previously held in Sockenstugan also moved to the new building. In 1958-1971, in addition to the school's own classes, Malax-Pörtom civic school also worked. Most classes at this time were compound classes. In the second half of the 1970s, before the municipal office was built, the municipal council held its meetings in the school's party hall. The school has been expanded and renovated several times, most recently during the years 1993–1994 and 2016–2019.

More info in Swedish


Sources: Malax museiförening. Compiled and written by Nina Granholm-Mäkinen, special teacher at Yttermalax school. New photos by Jenna Matintupa.

Päivitetty 03.06.2022 13:54