Jump to content Jump to search

Kungörelser

05.05.2021 Susiback skogsväg, kallelse till årsstämma / kutsu vuosikokoukseen 22.5.2021
04.05.2021 Stranddetaljplan/Ranta-asemakaava, Stenskäret
03.05.2021 Undantagslov för uppförande av egnahemshus och ekonomibyggnad samt avslag på ansökan om undantagslov för ombyggnad och utvidgning av grill- och kioskbyggnad / Omakotitalon ja talousrakennuksen poikkeamislupa sekä hylkäävä päätös grilli- ja kioskirakennuks
29.04.2021 Personliga assistenter, Övermalax skola
29.04.2021 Skolgångshandledare, Yttermalax skola
29.04.2021 Skolgångshandledare, Övermalax skola
28.04.2021 Matserviceansvarig vid Knattebo daghem / Ruokapalveluvastaava Knattebon päiväkotiin
26.04.2021 Byggnadsnämndens lov/ Rakennuslautakunnan luvat 20.4.2021
22.04.2021 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 23.4.2021
12.04.2021 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 22.4.2021
31.03.2021 Ansökan om gemensamt miljö- och marktäktstillstånd/ Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus, Simons Infra Oy Ab
15.03.2021 Uppbåd / Kutsunnat 2021
04.02.2021 Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2027/Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2020-2027
02.11.2020 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby, Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027 / Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvarisk
02.11.2020 Förslag till förvaltningsplaner för vattenvårdsplanering för åren 2022-2027 / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Hitta direkt

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.