Jump to content Jump to search
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Malax kommun meddelar om lediga arbetsplatser på Kuntarekry, Arbets- och näringsbyråns webbsidor och kommunens webbsidor, se länkar nedan. Tidningsannonser publiceras i Vasabladet och Pohjalainen. Tjänster kungörs på kommunens officiella anslagstavla.

Förfrågningar gällande enskilda arbetsplatser
I frågor som gäller arbetsuppgifterna ska du ta kontakt med den kontaktperson som nämns i platsannonsen.

Öppen ansökan
Om vi inte just nu har lediga arbetsplatser att sökas som passar för dig kan du gärna lämna in en öppen ansökan via Kuntarekry (se länk nedan) där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med. En öppen ansökan kan du lämna in när som helst och den är i kraft i nio månader. Fyll i ansökan så noggrant som möjligt. Den öppna ansökan kan uppdateras när som helst. Vi kontaktar dig per telefon eller e-post om vi har någon lämplig arbetsplats att erbjuda.
Observera att du med en öppen ansökan inte kan söka sommarjobb eller till kommunens externt eller internt ledigförklarade arbeten.


Familjevården i Malax söker stödfamiljer
Har du/din familj intresse och möjlighet att ta emot ett eller flera barn?
Vi söker olika familjekonstellationer t.ex. barnfamiljer, par utan barn, dig/er med vuxna utflugna barn.
Ta kontakt med familjearbetare Annika Svevar, tfn 050 538 1060 eller socialarbetare Susanne Amoako, tfn 06  347 7316.

Familjevården söker stödpersoner
Vi söker svenskspråkiga stödpersoner för läxhjälp åt barn i högstadieåldern samt stödpersoner för att stöda barn och vuxna på fritiden. Om du är 16 år eller äldre och intresserad av att fungera som stödperson kan du kontakta socialavdelningen i Malax, Susanne Amoako, tfn 06 347 7316 eller Annika Svevar tfn 050 538 1060.


Korttidsvikarier till småbarnspedagogiken, förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamheten sökes för inkommande verksamhetsår 2021–2022.

Kontakta familjedagvårdsledare Nina-Maria Enholm, ninna.enholm@malax.fi, tfn 050 361 6754, daghemsföreståndare Isa Granqvist, isa.granqvist@malax.fi, tfn 040 632 6263 eller Annastina Heinonen, annastina.heinonen@malax.fi, tfn 040 650 8163.


Vikarierande ämneslärare
Högstadiet i Petalax uppdaterar sina vikarielistor. Vi söker lärare eller lärarstuderande som med kort varsel kan infinna sig som vikarierande ämneslärare i olika läroämnen. Är du intresserad? Meddela i så fall kompetens och kontaktuppgifter till rektor Mona Enlund, epost: mona.enlund@malax.fi.