Jump to content Jump to search
Social- & hälsovård

Kontaktuppgifter

Österbottens välfärdsområde
svarar för malaxbornas social- och
hälsovårdstjänster fr.o.m. 1.1.2022.


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2, 66100 MALAX

Barn- och familjesocialarbete
Malmgatan 5, 66100 MALAX

Växel 06 218 1111

 

Senast uppdaterad 02.09.2022 10:09