Jump to content Jump to search
Lediga tomter

Lediga tomter

Vi har lediga tomter i alla kommundelar!

Bekanta dig med de olika bostadsområdena genom att välja i listan till höger!

Petalax:  Backen, Petalax centrum

Övermalax: Bjerga, Emaus, Holmasis och Hinders

Yttermalax: Pixne, Rölandet, Söderfjärdsbacken

Bergö: Norrö

Malax ligger rätt! På landet men nära till stan!

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog. Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. I Malax finns goda fritidsmöjligheter, bl.a. en ishall och fina simstränder. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4,70 och 7,10 euro/m² (egnahemshustomter AO) förutom på Söderfjärdsbacken där tomterna kostar mellan 10 och 15 euro/m².(2023)

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år. Reserveringsavgift 270 euro år 1/2023. Byggbestämmelserna finns på detaljplanekartorna.

Kontrollera den aktuella tomtsituationen genom att ringa eller skicka e-post.

Prislista 2023 

Hostbild med utsikt

Emaus radhus rivitalot h 2022

Söderfjärdsbacken, utsikt från Sångsvansvägen, hösten 2022                 Emaus, hösten 2022

 
Det finns lediga tomter i alla kommundelar. I
Yttermalax finns tomter på  bostadsområdena Rölandet, Pixne och Mattlar. I Övermalax i närheten av Pixne idrottsområde finns Emaus, Holmasis och Bjerga.

Flygbild över Bjerga och Holmasis bostadsområden

Parhustomter finns på Hinders i Övermalax. Också i Långåminne finns några tomter.

I Petalax finns både bostadsområdet Backen och Petalax centrum.

Holmasis svart o vitt h 2022

Petalax Backen februari 2022

Holmasis, hösten 2022                                                                        Backen, februari 2022

Norrö bostadsområde finns på Bergö

Det nyaste bostadsområdet är på Söderfjärdsbacken i Yttermalax.


Lediga AL-tomter i Malax centrum

I Köpings finns två tomter där man kan bygga flervåningshus (max 3 våningar) Högst 1/3 av kvarterets våningsyta får användas för affärs- eller kontorslokaler. Det är också möjligt att bygga andra hustyper än våningshus. Tomtreserveringsavgift 492 euro per påbörjad 1000 m² tomtareal. Reserveringstid max 3 år. Kommunens tomt är ca 2680 m2.

Länk till detaljplanekarta (Köpings kvarter 127 och 137)


Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

Bostadsområden och industriområden syns på vägkartan här.

Välkommen till Malax! Kolla tomtpriser och vatten- och avloppsanslutningspriser här.

Företagstomter i Malax

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen