Jump to content Jump to search
Lediga tomter

Lediga tomter

Vi har lediga tomter i alla kommundelar!

Bekanta dig med de olika bostadsområdena genom att välja i listan till höger!

Petalax:  Backen, Petalax centrum

Övermalax: Bjerga, Emaus, Holmasis och Hinders

Yttermalax: Pixne, Rölandet, Söderfjärdsbacken

Bergö: Norrö
Familj med hund Soderfjardsbacken

  Söderfjärdsbacken februari 2023     Foto: Camilla Ostberg

Malax ligger rätt! På landet men nära till stan!

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog. Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. I Malax finns goda fritidsmöjligheter, bl.a. en ishall och fina simstränder. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4,70 och 7,10 euro/m² (egnahemshustomter AO) förutom på Söderfjärdsbacken där tomterna kostar mellan 10 och 15 euro/m².(2023)

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år. Reserveringsavgift 270 euro år 1/2023. Byggbestämmelserna finns på detaljplanekartorna.
Lediga parhustomter (AP) finns t.ex. på Hinders och Holmasis i Övermalax samt på Rölandet i Yttermalax.

Kontrollera den aktuella tomtsituationen genom att ringa eller skicka e-post , monica.asplund@malax.fi

Prislista 2023 

 

 

 

Lediga AL-tomter i Malax centrum

I Köpings finns två tomter där man kan bygga flervåningshus (max 3 våningar) Högst 1/3 av kvarterets våningsyta får användas för affärs- eller kontorslokaler. Det är också möjligt att bygga andra hustyper än våningshus. Tomtreserveringsavgift 492 euro per påbörjad 1000 m² tomtareal. Reserveringstid max 3 år. Kommunens tomt är ca 2680 m2.

Länk till detaljplanekarta (Köpings kvarter 127 och 137)

 

Industritomter

Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

 


Bjerga Holmasis flyg

 Bjerga- Holmasis 2019     Foto: Martin Nyqvist

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Teknik, infrastruktur och miljö