Jump to content Jump to search
Lediga tomter

Lediga tomter

En tredjedel av finländarna vill bo på landet, i närheten av skog!

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog. Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4,30 och 6 ,55 euro/m² (egnahemshustomter AO). Söderfjärdsbackens tomter kostar mellan 10 och 15 euro/m².(2022)

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år. Byggbestämmelserna finns på detaljplanekartorna.

Här finns en sammanställning över lediga tomter 31.12.2020

Kontrollera den aktuella tomtsituationen genom att ringa eller skicka e-post

Prislista 2022

Skylt Andgrand

Soderfjardsbacken basta vagarna

Söderfjärdsbacken, Andgränd 10.9.2021                                               12.8.2021

 
Det finns lediga tomter i alla kommundelar. I
Yttermalax finns tomter på  bostadsområdena Rölandet, Pixne och Mattlar. I Övermalax i närheten av Pixne idrottsområde finns Emaus, Holmasis och Bjerga.

Flygbild över Bjerga och Holmasis bostadsområden

Parhustomter finns på Hinders i Övermalax. Också i Långåminne finns några tomter.

I Petalax finns både bostadsområdet Backen och Petalax centrum.

Emausvagen Bjergastigen 21.9.21

Nytt hus pa Rolandet 21.9.21

Emaus- Holmasis 21.9.2021                                                                        Rölandet 21.9.2021

Norrö bostadsområde finns på Bergö

Det nyaste bostadsområdet är på Söderfjärdsbacken i Yttermalax.


Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

Bostadsområden och industriområden syns på vägkartan här.

Välkommen till Malax! Kolla tomtpriser och vatten- och avloppsanslutningspriser här.

Företagstomter i Malax

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen